Usuń

Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ TARNÓW

33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 61  tel. 508157802                                tarnowskisokol@gmail.com

Co robimy?                                                          

– propagujemy aktywność fizyczną i zdrowy styl życia w każdym    środowisku,
– dzielimy się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi,

– działamy na rzecz integracji różnych środowisk,
– organizujemy liczne imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne

Świadomi istniejących zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa, Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów wstrzymuje organizację wszystkich imprez sportowo rekreacyjnych planowanych                w 2020 r.

  • Zawody sportowe:
  1. Marcinka Cross  Challenge    

  2. Bieg Na Zamek Po Miecz Spycymira
  3. Memoriał Pułkownika Wł. Kabata ps. Brzechwa
  4. Bieg Trzeźwości
  5. Puchar Tarnowa MTB
  6. Tarnowski Bieg Leliwitów
  7. Bieg Sokołów z okazji Świeta Niepodległości

Wstępny kalendarz na 2020 r.