Bieg Na Zamek Po Miecz Spycimira

19 lipca 2020 r. ZAPISY  WYNIKI

VII BIEG NA ZAMEK PO MIECZ SPYCIMIRA

Terenowy bieg górski – 7,5 km   Tarnów – 19 lipca 2020 r.

REGULAMIN

Cel imprezy:

– promocja Miasta Tarnowa poprzez przypomnienie postaci Spycymira herbu Leliwa – założyciela Tarnowa, jednego

z najwybitniejszych Polaków średniowiecznego okresu historii Polski,

– integracja środowiska tarnowskich biegaczy,

– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia.

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ TARNÓW przy współudziale: Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Patronat Honorowy:

Posłanka na Sejm RP Pani Urszula Augustyn

Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela

Miejsce i termin:

– Góra św. Marcina – 19 lipca 2020 roku (niedziela)

– start na terenie Parku Biegowego „Marcinka” przy ul. Harcerskiej po wschodniej stronie basenu TOSIR

– meta na ruinach Zamku.
biuro zawodów czynne w dniu zawodów 19 lipca 2020 roku w godzinach 9.00-12.30 Park Biegowy MARCINKA

Program :

godz. od 9.00 do 10.30 – odbiór numerów startowych i chip-ów

godz. 11.00 – start

godz. 12.00 – planowane zakończenie biegu przez wszystkich uczestników

godz. 13.00 – zakończenie – dekoracja zwycięzców, losowanie nagród – Park Biegowy MARCINKA

Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) i opłata startowa:
1. Zapisy do biegu i opłaty startowe dostępne tylko on line:

  1. Opłata startowa :

do dnia 08.07.2020 r. 35 zł

od 09.07.2020 do dnia 11.07.2020 r. 50 zł

Pomiar czasu: elektroniczny CHIP zwrotny (bez kaucji)

Trasa Biegu:

– Dystans 7,5 km zboczem Góry św. Marcina 99% teren 1% asfalt

– Plan trasy w załączniku do niniejszego regulaminu.

Klasyfikacja biegu:

– generalna kobiet i mężczyzn

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K1 17-29 M1 17-29 (2003-1991)
K2 30-39 M2 30-39 (1990-1971)
K3 40-49 M3 40-49 (1979-1970)
K4 50 i starsze M4 50 i starsi       (1970 i poniżej)

Nagrody, upominki i inne świadczenia:

– Miecz Spycimira (naturalnej wielkości) i dyplom za 1 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

– Oryginalna statuetka dyplom za 1 miejsce w kategoriach wiekowych

– pamiątkowy medal i oryginalny dyplom dla wszystkich,

– posiłek po zakończeniu biegu, napoje dla wszystkich,

Warunki uczestnictwa w biegu:

W biegu mogą brać udział osoby, które przed startem:

– w przypadku osób niepełnoletnich – przedłożą, podpisaną w biurze zawodów pisemną zgodę opiekunów prawnych,

– dokonały opłaty startowej

– podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

– W miarę możliwości finansowych dla zwycięzców przyznane będą nagrody rzeczowe,

– Zawody odbędą się w terenie poza drogami publicznymi. Jedynie na długości ok. 50 m trasa przebiegać będzie na wydzielonej części pasa drogi publicznej, na której należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać   polecenia służby zabezpieczającej.

– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zapewnia miejsce na przebranie i przechowanie ubrań

– Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest mapa trasy biegu.

– Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 kom. 508157802

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *