Zarząd

PREZES HONOROWY  BOGDAN BANAŚ

Skład Zarządu:
Adam Winczura Prezes
Leszek Kokoszka Wiceprezes
Franciszek Wiesław Florek Wiceprezes
Tomasz Wójcik Sekretarz
Marcin Olesik  Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:
Włodzimierz Szymura
Marcin Bialik
Michał Trojanowski