Zarząd

Skład Zarządu:
Bogdan Banaś Prezes
Leszek Kokoszka Wiceprezes
Krzysztof Czarniga Wiceprezes
Adam Winczura Sekretarz
Franciszek Wiesław Florek Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Kukułka Przewodniczący
Radosław Gdula Członek
Krzysztof Łuczkowiec Członek